Tag Archives: Ý NGHĨA CÁC CON SỐ TRONG PHONG THỦY

[Tư Vấn] Ý NGHĨA CÁC CON SỐ TRONG PHONG THỦY

2018 11 17 05a85da700 1

Vạn vật sinh ra đều gắn liền với các con số. Thiên nhiên cũng được coi là một hiện tượng huyền bí và vì thiên nhiên cũng có thể được biểu diễn bằng những con số nên Phong Thuỷ và “số học” có sự tương quan mật thiết.