Tag Archives: Ý nghĩa của chữ cái đầu tiên trong tên của bạn

[Tư Vấn] Ý nghĩa của chữ cái đầu tiên trong tên của bạn

2018 09 12 2f4ce9a2d0 1

Ông bà ta ngày xưa có câu: "cái tên làm nên tính cách". Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có một cái tên do ba mẹ, ông bà hoặc người dạy dỗ ta đặt cho. Tất cả đều là do định mệnh, định mệnh cho biết bạn phải gắn liền với cái tên này. Và tên của bạn có đánh giá đúng bản chất con người bạn không?