Tam đa Phúc Lộc Thọ

tam da phuc loc tho y nghia linh vat

Ba vị thần này khi trưng tại phòng khách đem lại nhiều sức khỏe, may mắn vả hạnh phúc cho mọi nhà. Bạn hãy chú ý khi đặt 3  vị thần này, nên đạt ở vị trí cao và trang trọng, mặt hướng ra cửa chính.

Tam đa Phúc Lộc Thọ

Trong đó, Phúc Thần là chủ về của cải và hạnh phúc, Lộc thần là chủ về tài lộc và quan lộc, cầm quyền trượng. Thọ thần là chủ về trường thọ…

Xem Thêm về ý nghĩa linh vật

Ý nghĩa của Quan Thánh Đế 

Exit mobile version