Triết học Âm Dương

Âm Dương Trình chiếu
Âm Dương Trình chiếu

Khám phá những bí mật của âm dương qua triết học âm dương

Bắt nguồn sâu xa trong tín ngưỡng của người Trung Quốc cổ đại, triết học âm dương đại diện cho tính hai mặt của tất cả mọi thứ trong vũ trụ.

1.Âm dương ở Trung Quốc cổ đại

Biểu tượng của âm dương được công nhận trên toàn thế giới đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc cổ đại. Các biểu tượng đầu tiên cho âm dương được tìm thấy từ niên đại từ thế kỷ thứ mười bốn trước Công nguyên, xương Oracle là bộ xương của động vật được sử dụng như một phương pháp bói toán của người Trung Quốc đầu tiên. Các biểu tượng được sử dụng trong các bản khắc này mô tả các hiện tượng tự nhiên cơ bản như ngày và đêm.

Trong suốt các thế kỷ sau đó, triết lý âm dương đại diện cho niềm tin của người Trung Quốc cổ đại trong sự hiểu biết của họ về hoạt động của vũ trụ. Nó đại diện cho sự đối cực, nhưng bổ sung, phân cực kép của tất cả các tồn tại.

2.Triết học Âm Dương

Trong những năm từ 207 trước Công nguyên đến 9 sau Công nguyên, người ta đã cố gắng thống nhất tất cả các trường phái tư tưởng tồn tại ở Trung Quốc. Họ muốn có một nền văn hóa và triết lý tiêu chuẩn hóa, và cố gắng hợp nhất tất cả các trường thành một hệ thống. Các nhà triết học của nhà Hán tập trung vào Kinh Dịch , còn được gọi là Sách Thay đổi .

Sử dụng Kinh Dịch, các nhà triết học đã phát triển, đó là nguyên tắc hoạt động của vũ trụ. Lý thuyết mới của họ đã được đưa vào một phụ lục của Kinh Dịch và nó giải thích nguồn gốc của Âm Dương, còn được gọi là Trường phái tư tưởng Trung Hoa. Phần phụ lục cũng bao gồm một lời giải thích về hoạt động siêu hình của vũ trụ và mọi thứ trong đó.

Trường phái tư tưởng Âm Dương dựa trên một nguyên tắc duy nhất là vũ trụ được điều hành bởi Đại tối thượng, hay Đạo. Triết lý của Đạo là mọi thứ được chia thành hai nguyên tắc đối nghịch nhau trong sự tồn tại và hành động của chúng, âm và dương.

3.Biểu tượng Âm Dương

Đại diện bởi vòng tròn bên ngoài của biểu tượng âm dương là tất cả mọi thứ trong vũ trụ, hoặc toàn bộ một khía cạnh của sự tồn tại. Các khu vực của hình dạng trắng và đen trong vòng tròn đại diện cho. Những hình dạng này là biểu tượng của hai năng lượng và sự tương tác của chúng với nhau khiến mọi thứ trong vũ trụ xảy ra. Hình dạng cong chảy của chúng là biểu tượng của sự thay đổi liên tục diễn ra trong vũ trụ giữa âm và dương.

 

Theo triết lý âm dương, mỗi cái đều có mặt trong mọi thứ tồn tại. Một cách tượng trưng điều này được thể hiện trong biểu tượng âm dương. Vùng tối lớn có một vòng tròn nhỏ màu trắng và vùng trắng có một vòng tròn tối nhỏ. Điều này minh họa rằng giống như trong cuộc sống, mọi thứ không hoàn toàn trắng hoặc đen và không ai có thể tồn tại một mình. Họ phải tồn tại cùng nhau.

Cảm giác về sự tương tác mạnh mẽ của hai năng lượng đối nghịch làm cho dường như có sự chuyển động và trao đổi năng lượng liên tục giữa chừng như có sự trao đổi liên tục của năng lượng của sự sống.

Âm

Âm, vùng tối của biểu tượng âm dương, là đại diện cho khía cạnh nữ tính và đại diện cho những phẩm chất sau đây.

 • Mặt trăng
 • Bị động
 • Tiếp nhận
 • Hoàn thành
Hình ảnh biểu tượng âm dương
 • Xuống dưới
 • Tối
 • Yếu
 • Nộp hồ sơ
 • Nhỏ bé
 • Mâu thuẫn
 • Lạnh
 • Độ ẩm
 • Rút tiền
 • Tử vong
 • Một phong trào lên xuống
 • Đại diện cho đêm

Dương

Mặt đối diện, hoặc màu trắng của biểu tượng đại diện cho khía cạnh nam tính và đại diện cho các phẩm chất sau đây.

 • mặt trời
 • Thiên đường
 • Thống lĩnh
 • Sáng
 • Hoạt động
 • Nóng bức
 • Ánh sáng
 • Nhiệt
 • Khô
 • Sinh
 • Mạnh mẽ
 • Mở rộng
 • Mạnh
 • Lớn
 • Một phong trào lên và ra
 • Đại diện cho ngày

4.Ví dụ về Âm Dương

Dựa trên triết lý âm dương, mọi thứ trong vũ trụ đều theo chu kỳ và không đổi. Điều này có nghĩa là một lực đối lập chiếm ưu thế trong một thời gian và sau đó lực đối lập trở thành lực lượng thống trị. Điều đó cũng có nghĩa là ở mỗi bang là hạt giống của lực lượng đối lập của họ, ví dụ như trong sức khỏe là hạt giống của bệnh tật. Mọi thứ đều chứa đựng những nguyên tắc đối nghịch của nó, theo thuật ngữ triết học, điều này được gọi là sự hiện diện vắng mặt . Sau đây là những ví dụ về triết lý của âm dương như được nhìn thấy trong toàn vũ trụ.

 • Trời đất
 • Sự sống và cái chết
 • Chu kỳ của mùa nóng thay thế lạnh
 • Một cơn bão dữ dội theo sau là sự tĩnh lặng và bình tĩnh
 • Ngày và đêm
 • Sáng và tối
 • Đất và đại dương
 • Ốm đau
 • Giàu nghèo
 • Quyền lực và trình

5.Phần kết luận

Triết lý âm dương giải thích tính đối ngẫu được tìm thấy trong mọi thứ trong vũ trụ và sự tương tác của các năng lượng đối nghịch.