[Tư Vấn] CÔNG THỨC TÍNH TUỔI HỢP HƯỚNG NHÀ

Phong Thuỷ Trong Ngoại Cảnh Nhà Ở

Theo quan điểm của Phong thủy Tam Hợp Phái! Mỗi một hướng đất hướng nhà sẽ phù hợp với một số người có Thiên Can và Địa Chi nhất định! Đây là bảng tổng hợp để có thể tra cứu một cách đơn giản và thuận tiện nhất!

Hướng Thiên Can Địa Chi (Tuổi)
Đông Đinh Tỵ – Dậu – Sửu
Tây Canh Thân – Tý – Thìn
Nam Quý Thân – Tý – Thìn
Bắc Nhâm Hợi – Mão – Mùi
Đông Bắc Ất Hợi – Mão – Mùi
Tây Bắc Tân Tỵ – Dậu – Sửu
Đông Nam Giáp Dần – Ngọ – Tuất
Tây Nam Bính Dần – Ngọ – Tuất

Ví dụ 1:

Những người có tuổi Tỵ hoặc Dậu hoặc Sửu hợp với nhà hướng Đông hoặc Tây Bắc

Những người tuổi Đinh hợp với nhà hướng Đông

Thí dụ tuổi Đinh Tỵ hoặc Đinh Dậu hoặc Đinh Sửu thì hoàn toàn hợp với nhà hướng Đông.

Ví dụ 2:

Những người có tuổi Hợi hoặc Mão hoặc Mùi thì hợp với nhà hướng Bắc hoặc Đông Bắc

Những người tuổi Quý hợp với nhà hướng Nam

Thí dụ tuổi Quý Mão hợp với nhà hướng Bắc, Nam hoặc Đông Bắc.

Exit mobile version