[Tư Vấn] LUẬN GIẢI TAM TAI – TỨ HÀNH XUNG

Chắc hẳn không ít người từng nghe nói về “tam hợp” và “tứ hành xung” trong 12 con giáp. Qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu thêm về 12 con giáp và bản mệnh của mình, qua đó chọn được những người đồng sự phù hợp..

Thông thường người này hợp tuổi người kia hoặc người này kỵ tuổi này, người kia kỵ tuổi kia v.v… dựa trên 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi gọi là Tam Hợp và Tứ Hành Xung.

[Tư Vấn] LUẬN GIẢI TAM TAI - TỨ HÀNH XUNG
luận giải tam tai tứ hành xung

1. Tam Hợp?

* Tỵ – Dậu – Sửu (tạo thành Kim cuộc)

* Thân – Tý – Thìn (tạo thành Thủy cuộc)

* Dần – Ngọ – Tuất (tạo thành Hỏa cuộc)

* Hợi – Mão – Mùi (tạo thành Mộc cuộc)

2. Tam tai là gì?

– Tam hợp Dần Ngọ Tuất – hạn Tam Tai là 3 năm Thân Dậu Tuất.

– Tam hợp Thân Tý Thìn – hạn Tam Tai là Dần Mão Thìn.

Tam hợp Tỵ Dậu Sửu – hạn Tam Tai là Hợi Tý Sửu.

Tam hợp Hợi Mão Mùi – hạn Tam Tai là Tỵ Ngọ Mùi

3. Tứ hành xung?

* Tý – Ngọ – Mão – Dậu

* Dần – Thân – Tỵ – Hợi

* Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Mỗi cụm tứ xung, nếu xét kỹ sẽ thấy:

– Tý và Ngọ khắc kị, chống đối nhau mạnh. Còn Mão và Dậu cũng vậy. Nhưng Tý và Mão hay Dậu chỉ xung nhau chớ không khắc mạnh. Ngọ với Mão hay Dậu cũng xung nhau chứ không khắc chế.

– Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi. Dần xung với Hợi. Thân cũng vậy.

– Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi.

4. Lục hại (tuổi khắc):

– Mão – Thìn gặp nhau càng khổ não.

– Tỵ – Dần tương hội thêm đau đớn.

– Ngọ – Sửu đối sợ không may.

– Mùi – Tý gặp nhau lắm tai họa.

– Thân – Hợi xuyên nhau thật đắng cay.

– Dậu – Tuất nọ trông lắm bi ai.

Exit mobile version