[Tư Vấn] Nhận Thức Đối Với Vận Mệnh

Nhận Thức Đối Với Vận Mệnh

Lg 2019 06 26 Nhan Thuc Doi Voi Van Menh 1 1

 

Trong thế giới tinh thần của con người, những cái không diễn đạt được bằng lời còn nhiều, còn phong phú hơn cả những cái đã được diễn đạt bằng lời.

Nếu nói âm dương ngũ hành là cái giá, cái khung, vậy thì chỉ có xuyên qua nó mới có thể ngầm hiểu được thế giới ẩn tàng trong đó, mới có thể nắm được cái thế giới mà người xưa sống trong đó. Cho nên nói, ta muốn thông qua âm dương, ngũ hành để học các dạng kĩ thuật, thuật số thì trước hết phải hiểu rõ tính chất của: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà người đời xưa đã thể nghiệm. Tức là dùng một hệ thống khái niệm và một trình tự tính toán tối giản để cố gắng diễn đạt một tư tưởng hết sức hoàn chỉnh và phong phú.

[Tư Vấn] Nhận Thức Đối Với Vận Mệnh

Quan niệm về âm dương và ngũ hành được bắt nguồn không phải từ văn hóa đời Chu. Từ thời Tần Hán, học thuyết âm dương, ngũ hành đã bắt đầu trở thành hệ thống biểu diễn được quán triệt trong mọi lĩnh vực. “Lã Thị Xuân Thu” được hình thành ở miền đất phía tây nước Tần đã cụ thể hóa một bước thuyết âm dương, ngũ hành vốn đã được lưu truyền rất rộng rãi, rất thịnh hành thời đó.

Trong “Thập Nhị Kỉ” đã miêu tả trong một năm, các thiên tượng, khí tượng, vật tượng tương ứng với sự vận động của năm khí và lấy đó làm căn cứ để chế định ra luật lệnh vũ trụ của mười hai tháng trong một năm.

“Lệnh Tháng” là dùng ngũ hành và âm dương để miêu tả lại sự cảm thụ đối với sự thay đổi thời tiết của các mùa. Đến giữa đời Tây Hán hai học thuyết âm dương và ngũ hành đã kết hợp lại với nhau, và dần dần được thừa nhận là một hệ thống biểu diễn chung.

Trong hệ thống khái niệm mà học thuyết âm dương ngũ hành biểu diễn này, vũ trụ là một bức tranh trong đó trời đất, vạn vật hòa quyện với nhau, cảm ứng lẫn nhau, xâm nhập lẫn nhau “khiến cho con người vừa bị ràng buộc, vừa sợ hãi”.

Con người sống trong thế giới đó “thuận theo thì tốt, nếu làm ngược lại, không chết thì cũng gặp tai họa.” Người hoàn thành cuối cùng của hệ thống biểu diễn này là “Chuẩn nam tử” và Đổng Trọng Thư. Họ tuy phân biệt đại biểu cho hai truyền thống lớn là Đạo Gia và Nho Gia, nhưng cùng đưa ra một hệ thống quan niệm, cùng sử dụng một hệ biểu diễn (âm dương, ngũ hành), cùng có một phẩm chất tinh thần như nhau.

Trong hệ thống văn hóa Trung Quốc cổ, tuy hai người ở những tần thứ và lĩnh vực khác nhau, nhưng lại xác lập cho nhau, bổ trợ cho nhau, thống nhất làm một. Nền văn hóa Trung Quốc luôn lấy “hệ thống lớn” làm đạo.

“Người” là con người có gốc ở trời.

Về bản chất trời là cái gì đó không thể nói được bằng lời, nhưng trời thông qua âm dương và ngũ hành để thể hiện. Con người thông qua hiểu rõ âm dương, phân biệt ngũ hành để có thể hiểu được chí trời, đạo trời.

[Tư Vấn] Nhận Thức Đối Với Vận Mệnh

Thực tế là con người lấy âm dương, ngũ hành để miêu tả lại sự thể nghiệm đối với trời. Người là con người có gốc ở trời. Đổng Trọng Thư qua “Thái Cực Đồ Thuyết” nói rõ: âm dương, ngũ hành đều ra đời từ Thái Cực. Thái cực là chỉ “năm khí phân bố”, “hai khí giao cảm”, tức là muốn nói âm dương, ngũ hành đều là khí.

Con người vì sao lại có mệnh vận?

Cái quan trọng nhất của con người là mệnh vận. Điều mà con người thể nghiệm sâu sắc nhất là mệnh vận. Cái khó nhất, mơ hồ nhất của con người thể nghiệm về thế giới cũng là mệnh vận.

[Tư Vấn] Nhận Thức Đối Với Vận Mệnh

Mệnh vận mà chúng ta nói không phải là một lực lượng siêu tự nhiên, siêu nhân nào khác nằm bên ngoài hoặc từ bên ngoài đến, mà thực chất là một loại thể nghiệm. Cái gọi là “thần của mệnh vận”, “lực của mệnh vận” chẳng qua là sản vật được thể hiện ra bên ngoài của sự thể nghiệm về mệnh vận.

Mệnh vận tồn tại khắp mọi nơi, mọi lúc. Tất cả mọi cảm thụ, mọi họat động, mọi sự sáng tạo của con người đều lấp lánh ánh sáng của sự thể nghiệm về mệnh vận.

Mệnh vận với tư cách là một dạng thể nghiệm, rất khó nói bằng lời, căn bản không thể tìm ra được một định nghĩa ngắn gọn thích hợp. Mệnh vận tuy có thể biết được, nhưng là vô hình, muốn nói rõ về nó thì trước hết phải thể hiện nó bằng hình tượng. Sự thể nghiệm hệ thống lớn thiên, địa, nhân, là lấy tượng âm dương, ngũ hành để diễn đạt.

Khi ta đã hiểu rõ tượng của âm dương, ngũ hành thì sẽ ngầm hiểu được thế giới “vạn vật với ta làm một”. Trong thế giới này, một sự vật dù to hay nhỏ đều có sinh mệnh, đều tàng chứa “thông tin” toàn bộ thế giới, đều tuân theo quy luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, giao cảm lẫn nhau, tác động lẫn nhau.

Do đó thế giới này là “thế giới thông tin” mà âm dương, ngũ hành là biểu tượng của các thông tin đó. Mệnh vận của từng cá thể vốn có trong vũ trụ. Đó chính là ý nghĩa cơ bản của tri mệnh. “Tri mệnh thì không lo”, đó thực sự là chân trời cao cả.

Trích : Nhập Môn Dự Đoán Theo Tứ Trụ – Thiệu Vĩ Hoa

Xem Thêm : Tìm Hiểu Chi Tiết Về Bát Tự, Tứ Trụ

Tứ Trụ Là Những Trụ Nào

Để được hỗ trợ chi tiết anh chị vui lòng liên hệ đến:
Văn Phòng 
Góc Phong Thủy 
109 Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội

Để lại Họ tên + SĐT + Năm Sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí.

Gọi NGAY đến số Hotline: 0912.266.598 để được tư vấn hỗ trợ.

Tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc Phong Thủy: 0912.266.598

Exit mobile version