Yếu tố gỗ (mộc) trong phong thủy

Nhà bếp hiện đại sang trọng.
Nhà bếp hiện đại sang trọng.

Những bí mật của yếu tố gỗ trong phong thủy

Gỗ là một trong. Tối đa hóa cách bạn sử dụng yếu tố gỗ trong thiết kế có thể cải thiện chi trong nhà hoặc không gian làm việc của bạn.

 

1.Thuộc tính của yếu tố gỗ trong phong thủy

Gỗ có năng lượng chủ yếu là âm (nam tính, năng động), nhưng nó cũng có các yếu tố âm (dễ tiếp thu, nữ tính). Nó gắn liền với mùa xuân và những khởi đầu mới, cuộc sống mới và sự phát triển mới. Nó có phẩm chất của sức mạnh kết hợp và tính linh hoạt.

Yếu tố gỗ trong chu kỳ hủy diệt

Trong chu kỳ hủy diệt, gỗ làm suy yếu trái đất và bị suy yếu bởi kim loại. Điều này có nghĩa là nếu bạn cần ít yếu tố gỗ hơn trong thiết kế, bạn có thể thêm một vài (nhưng không quá nhiều) và nếu bạn cần ít hơn trong thiết kế, bạn có thể thêm một vài yếu tố của gỗ.

Nguyên tố gỗ trong chu trình sản xuất

Trong chu trình sản xuất, nước tăng cường gỗ và gỗ tăng cường lửa, vì vậy bạn có thể thêm các yếu tố gỗ nếu bạn cần năng lượng lửa mạnh hơn và thêm vào các yếu tố gỗ nếu bạn cần thêm năng lượng gỗ.

Màu sắc nguyên tố gỗ cho thiết kế phong thủy

có màu nâu và xanh lá cây. Sử dụng các màu sắc trong thiết kế tăng cường các thuộc tính gỗ.

Nguyên liệu gỗ phong thủy

Các vật liệu mang gỗ đến thiết kế là, tự nhiên, gỗ (như đồ gỗ), tre, đan lát, và khỏe mạnh. Tương tự như vậy, các đại diện của gỗ và cây trong nghệ thuật cũng có thể mang gỗ vào thiết kế.

Các thuộc tính gỗ khác

Các thuộc tính khác của gỗ bao gồm:

  • Nó được liên kết với hành tinh Jupiter.
  • được liên kết với số 4, đại diện cho phước lành và tài lộc.
  • Gỗ cũ chắc chắn được liên kết với số 3, đại diện cho sự khởi đầu mới và gia đình.
  • Liên kết với gỗ là con rồng xanh.

2.Gỗ và Bát quái truyền thống

Gỗ được thể hiện trên truyền thống bởi hai, Zhèn (Sấm) và Xùn (Gió).

Pixabay

Sấm ở vị trí 9 giờ và Gió lúc 10 đến 11 giờ.

Trigram

Zhèn là một dòng âm ở phía dưới với hai dòng âm trên nó. Trên bagua, Zhèn ở phía đông, và đó là khu vực dành cho gia đình và sức khỏe. Zhèn đại diện cho gỗ cũ mạnh mẽ. Để tìm phần Zhèn của một không gian, bạn cần lấy và tìm khu vực phía đông của nó.

Trong lĩnh vực này, bạn có thể tăng cường sức khỏe và gia đình bằng cách đặt các yếu tố gỗ ở đây, bao gồm cả trong trang trí của bạn bất kỳ màu nào hoặc các yếu tố gỗ được ghi chú ở trên, chẳng hạn như thực vật, màu xanh lá cây hoặc màu nâu hoặc rồng xanh. Đặt các yếu tố này trong bộ ba là đặc biệt tốt lành.

 

Xigram

Trigram Xùn đối lập với Zhèn về ngoại hình; nó có một dòng âm ở phía dưới hỗ trợ hai dòng âm trên đỉnh. Nó được đại diện bởi gỗ trẻ, linh hoạt. Trên bauga, Xùn nằm ở phía đông nam, là khu vực dành cho.

Trong lĩnh vực này, mà bạn có thể xác định bằng một la bàn, bạn có thể củng cố sự giàu có, may mắn và phước lành bằng cách trang trí với các yếu tố và màu sắc gỗ như đã nêu ở trên. Đối với cả hai lĩnh vực Xùn và Zhèn, bạn có thể tăng cường hơn nữa yếu tố gỗ bằng cách thêm các yếu tố và màu sắc khác nhau.

3.Yếu tố gỗ phong thủy và phương Tây Bát quái

Vị trí của các khía cạnh gỗ trong nhà, văn phòng hoặc không gian là khác nhau nếu bạn làm theo (còn được gọi là). Trong phong thủy mũ đen, gỗ được liên kết với các khu vực sau của một ngôi nhà hoặc không gian:

  • Kiến thức, nằm ở góc trước bên trái của một không gian khi đứng ở cửa trước hướng vào trong
  • Gia đình và sức khỏe, nằm ở khu vực trung tâm bên trái của một không gian khi đứng ở cửa trước hướng vào trong
  • Sự giàu có và thịnh vượng, nằm ở góc sau bên trái của một không gian khi đứng ở cửa trước hướng vào trong

Như trong phong thủy truyền thống, bạn có thể tăng cường năng lượng của ba khu vực này bằng cách trang trí với các yếu tố và màu sắc của gỗ, cũng như với các yếu tố nước để tăng cường năng lượng gỗ.

4.Đặt yếu tố gỗ cho phong thủy

Trong ngôi nhà của bạn, điều cần thiết là phải cân bằng năm yếu tố bằng cách trang trí với màu sắc và vật phẩm đại diện cho các yếu tố trong không gian thích hợp. Tuy nhiên, khi làm như vậy, điều quan trọng là chọn một trong hai phương pháp - truyền thống hoặc phương Tây - và đặt các vật phẩm phù hợp để tạo ra dòng năng lượng nhất quán trong toàn bộ không gian.